Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Öğrencinin Bilgilendirilmesi ve İzni

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun" olarak anılacaktır) kapsamında ODTÜ Mülakat Günleri ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (öğrenim bilgileriniz, iletişim bilgileriniz vb.) ODTÜ Mülakat Günleri tarafından Kanun'a uygun şekilde  gerekli güvenlik tedbirleri altında muhafaza edilecektir.  ODTÜ Mülakat Günleri, ODTÜ MÜLAKAT GÜNLERİ Başvuru Formu’nu ve bu form üzerindeki bilgiyi sadece istendiği zaman yetkili resmi mercilerle paylaşacaktır. ODTÜ Mülakat Günleri, ODTÜ Mülakat Günleri Başvuru Formu’ndaki verileri firmalara başvuruları gönderme ve mülakat süreçleri amacı ile işleyebilir ve etkinlik/topluluk bünyesindeki diğer firmalara (yurtdışı aktarım ve tercih edilmemiş firmalar dahil) aktarabilir. Aday işbu formu doldurup, ODTÜ Mülakat Günlerine göndermeden önce belirtilen konularda bilgilendirilmiş olup, işbu formu onaylayarak özgür iradesi ile açık ve net olarak verilerin işlenmesine ve aktarılmasına izin vermiştir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kişisel Verilerinizin; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "kişisel verilerin işlenmesi" olarak kabul edilmektedir.

Copyright © 2019 ODTÜ Ar-Ge Topluluğu. Tüm hakları saklıdır.

  • ODTÜ Mülakat Günleri
  • ODTÜ Mülakat Günleri
  • ODTÜ Mülakat Günleri
  • ODTÜ Mülakat Günleri